Badania i Rozwój

Firma Bandall posiada własny dział badawczo naukowy. Dzięki współpracy tego działu z innymi działami, oraz dzięki słuchaniu życzeń oraz potrzeb, stale tworzone są kreatywne oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie opakowań.

Serce organizacji

W firmie Bandall słuchamy życzeń naszych klientów, partnerów, pracowników oraz społeczności. Dział badawczo naukowy jest miejscem, w którym te wszystkie sygnały ze świata zewnętrznego oraz wewnętrznego spotykają się i są przekładane na nowe dostosowania oraz innowacje. Ponieważ zawsze dużo osób jest zaangażowanych w proces innowacji, wszystkie perspektywy są brane pod uwagę i osiągane jest właściwe rozwiązanie w zakresie opakowań.

Dostosowanie i pionierskie prace

Możliwości związane z banderolowaniem są nieograniczone. Czasem wystarczy jedynie personalizacja na niewielką skalę, natomiast inne projekty mogą wymagać technicznej rewolucji. Najpiękniejsze oraz najbardziej wydajne rozwiązania oraz projekty są tworzone w dziale badawczo naukowym, w którym ludzie posiadający różne know-how oraz specjalizacje pracują wspólnie.